login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Przychodnia Rejonowa w Chojnowie - Laboratorium Analityczne

 Informacje dotyczące Laboratorium Analitycznego

  Laboratorium Analityczne Przychodni Rejonowej w Chojnowie
  czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

  Telefon do naszego Laboratorium Analitycznego: 76 819 67 00

  Pobieranie badań laboratoryjnych odbywa się w godzinach 7.00 - 9.00

  Odbiór wyników badań możliwy jest TYLKO z dowodem osobistym
  lub z upoważnieniem (druk do pobrania znajduje się w laboratorium)

  Pacjenci chorzy na cukrzycę przyjmowani są na badanie poziomu cukru
  POZA KOLEJNOŚCIĄ

  Pacjenci na badanie krzywej cukrzycowej, proszeni są o zgłaszanie się
  na kolejne pobrania o ściśle określonej godzinie (BARDZO WAŻNE)
  POZA KOLEJNOŚCIĄ

  Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  uprawnienia do korzystania POZA KOLEJNOŚCIĄ ze świadczeń opieki zdrowotnej
  (TAKŻE BADAŃ LABORATORYJNYCH), posiadają:
  posiadacze tytułu Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi* lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu*,
  inwalidzi wojenni i wojskowi*,
  kombatanci oraz kobiety w ciąży.

* Należy okazać stosowny dokument