Przychodnia Rejonowa w Chojnowie przypomina zasady wypisywania leków stałych:

- zapotrzebowanie zawierające imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, nazwę i dawkę leku proszę wrzucać do oznaczonego pojemnika przy drzwiach głównych przychodni
- odbiór (dla pacjentów, którym telefonicznie nie przekazano numeru recepty)
następnego dnia w godz. 10.00 – 12.00 i 14.00 – 17.00.
Pacjenci mogą w aptece odebrać leki podając czteroznakowy numer recepty i swój Pesel.


  W naszej Przychodni działają następujące
 poradnie specjalistyczne

  Poradnia Chirurgiczna
  Poradnia Laryngologiczna
  Poradnia Ginekologiczna
  Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
  Poradnia Preluksacyjna

  Pielęgniarki szkolne pełnią dyżury w szkołach:
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie
  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
  Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
  Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach

  Przychodnia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej obsługuje pacjentów zaoptowanych.