W naszej Przychodni działają następujące
 poradnie specjalistyczne

  Poradnia Chirurgiczna
  Poradnia Laryngologiczna
  Poradnia Ginekologiczna
  Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
  Poradnia Preluksacyjna

  Pielęgniarki szkolne pełnią dyżury w szkołach:
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie
  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie
  Szkoła Podstawowa w Budziwojowie
  Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach

  Przychodnia w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej obsługuje pacjentów zaoptowanych.